RutgerRutger van der Meer is de oprichter en eigenaar van RAAK Juristen. Hij kan bogen op meer dan 20 jaar ervaring in de juridische adviespraktijk en is inmiddels ook als bestuurder en ondernemer langere tijd actief.

Sinds 1993 vervult Rutger van der Meer uiteenlopende functies en rondde hij vele opdrachten succesvol af. Zijn juridische specialismen komen in het bijzonder samen op het snijvlak van ruimtelijke ordening, water, infrastructuur en scheepvaart. Maar ook bij het opstellen uiteenlopende overeenkomsten en wet- en regelgeving heeft hij duidelijk zijn sporen verdiend.

Rutger van der Meer werkt met regelmaat voor rijksoverheden, provincies, waterschappen en gemeentes. Zijn opdrachten variëren van het implementeren van nieuwe regelgeving en het verstrekken van beleidsadviezen tot het opstellen van regelgeving, het ontwikkelen van ruimtelijke plannen en het opstellen van overeenkomsten voor beheer en onderhoud en meekoppelkansen.

Bestuurlijk is Rutger van der Meer actief als voorzitter van de grootste fractie binnen het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het beheersbaar houden van de lasten voor belastingbetalers, het (door)ontwikkelen van werkbaar integriteitsbeleid en het bevorderen van juridische kwaliteitsverbetering zijn speerpunten voor zijn inzet.

Voor bedrijven en (branche)organisaties vervulde hij opdrachten als directeur bij een herstructurering en fusie en als externe bedrijfsjurist.

Ook communicatief is Rutger bekwaam. Hij was crisiswoordvoerder voor de kinderopvangsector tijdens de Amsterdamse zedenzaak en voor gedupeerden bij de neergang van de Icesave bank.

Rutger van der Meer pakt werkzaamheden projectmatig aan, inventariseert, informeert, netwerkt, borgt en draagt graag bij aan het werken aan duurzame oplossingen. Hij is communicatief, sociaal vaardig, analytisch, conceptueel en oplossingsgericht.