Provincie Noord-Holland

N23 Westfrisiaweg De N23 Westfrisiaweg verbindt west en oost in Noord-Holland. Het is, kort gezegd de verbinding tussen Heerhugowaard en Enkhuizen. In de periode tot en met eind 2017 wordt deze weg geschikt gemaakt voor de toekomst. Een grootschalig infrastructureel project waarin samen wordt gewerkt met elf gemeenten, het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, het georganiseerd bedrijfsleven…

Lees meer

Provincie Zuid-Holland

Kaderrichtlijn Water De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt eisen aan de waterkwaliteit. RAAK Juristen voerde een analyse uit voor de provincie Zuid-Holland in relatie tot het provinciaal beleid en de regelgeving. De uit de analyse verkregen inzichten hebben zijn voor de opdrachtgever vertaald in aanbevelingen en voorstellen voor een zorgvuldige implementatie. Ook begeleidde RAAK Juristen…

Lees meer