201612.29
0

Provincie zet Staphorst onder druk om windmolens

Provincie zet Staphorst onder druk om windmolens De provincie Overijssel wil dat Staphorst “onverwijld” medewerking verleent aan plannen voor windmolens. Als de gemeente dat blijft weigeren, zal de provincie de plannen zelf doordrukken, met een provinciaal inpassingsplan. Dat kondigen … Lees meer: Provincie zet Staphorst onder druk om windmolens Bron: Binnenlanfsbestuur

201612.28
0

'Tempo plaatsen windmolens ligt te laag'

'Tempo plaatsen windmolens ligt te laag' Nederland heeft er dit jaar 229 nieuwe windmolens bij gekregen, genoeg om een stad van 450.000 inwoners van groene stroom te voorzien. Volgens de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) gaat de aanwas van nieuwe turbines echter veel te traag . In het … Lees meer: 'Tempo plaatsen windmolens ligt te…

201612.28
0

'Verkeer in steden loopt over vijf jaar vast'

'Verkeer in steden loopt over vijf jaar vast' Zonder ingrijpende maatregelen zullen veel Nederlandse steden over vijf jaar tijdens de spits dichtslibben. Dat meldt Trouw op basis van een analyse van CROW, een platform voor verkeer, vervoer en infrastructuur. Lees meer: 'Verkeer in steden loopt over vijf jaar vast' Bron: Binnenlanfsbestuur

201612.27
0

Opleving van investeringen in huurhuizen

Opleving van investeringen in huurhuizen Woningcorporaties gaan weer meer investeren in onderhoud en renovatie van sociale huurwoningen. Ook wordt meer nieuwbouw gepleegd. Lees meer: Opleving van investeringen in huurhuizen Bron: Binnenlanfsbestuur

201612.27
0

Afval scheiden lukt nog voor geen meter

Afval scheiden lukt nog voor geen meter Hoewel het streven is om in 2020 driekwart van al het afval te scheiden is daar, alle lokale initiatieven ten spijt, nog niet zoveel van te merken. De doelstelling is dat het restafval per persoon maximaal 100 kilo is. Gemeenten, die verantwoordelijk … Lees meer: Afval scheiden lukt…

201612.23
0

Gemeenten kunnen optreden tegen woonoverlast

Gemeenten kunnen optreden tegen woonoverlast Woonoverlast kan in de toekomst sneller worden aangepakt door burgemeesters. Gemeenten krijgen extra mogelijkheden om hier iets aan te doen. Zo kan een burgemeester straks sneller bijvoorbeeld geluidsoverlast stoppen. Lees meer: Gemeenten kunnen optreden tegen woonoverlast Bron: Binnenlanfsbestuur

201612.23
0

Drie provincies verhogen motorrijtuigenbelasting

Drie provincies verhogen motorrijtuigenbelasting Gelderland, Flevoland en Friesland verhogen de motorrijtuigenbelasting (MRB). De andere provincies houden hun tarieven gelijk of verlagen ze. Lees meer: Drie provincies verhogen motorrijtuigenbelasting Bron: Binnenlanfsbestuur

201612.20
0

Minder bevingen door minder gaswinning

Minder bevingen door minder gaswinning Dat Groningen afgelopen jaar minder door aardbevingen is getroffen is hoogstwaarschijnlijk te danken aan het terugbrengen en evenwichtiger spreiden van de gaswinning. Die conclusies durft het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan na onderzoek van het … Lees meer: Minder bevingen door minder gaswinning Bron: Binnenlanfsbestuur

201612.20
0

Sporten op kunstgras met rubberkorrels volgens RIVM niet gevaarlijk

Sporten op kunstgras met rubberkorrels volgens RIVM niet gevaarlijk Voetballen op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubberkorrels is geen probleem. De korrels zijn niet gevaarlijk, de risico’s voor de gezondheid zijn ‘praktisch verwaarloosbaar’. Dat concludeert het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu … Lees meer: Sporten op kunstgras met rubberkorrels volgens RIVM niet gevaarlijk Bron: Binnenlanfsbestuur

201612.19
0

Dijksma zoekt meer geld voor aanpak overwegen

Dijksma zoekt meer geld voor aanpak overwegen Staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) gaat op zoek naar extra geld voor de aanpak van de nog 110 resterende onbewaakte spoorwegovergangen. Hiervoor is op dit moment 10 miljoen euro beschikbaar. Lees meer: Dijksma zoekt meer geld voor aanpak overwegen Bron: Binnenlanfsbestuur